Anežka Novotná

Bakalářská práce

Přednemocniční neodkladná péče poskytovaná zdravotnickými záchranáři ve Francii

Providing pre-hospital intensive care by paramedics in France
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je poskytování přednemocniční neodkladné péče zdravotnickými záchranáři ve Francii. Tato teoretická práce je rozdělená do čtyř výzkumných cílů. První část je popis historie přednemocniční péče, která má kořeny na území Francie a vývoj záchranných vozů ve Francii a v České republice. V druhé části práce najdeme popsaná specifika poskytování přednemocniční péče nemocniční …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is providing pre-hospital emergency care by paramedics in France. This theoretical work is divided into four research objectives. The first part describes the history of pre-hospital care, which has its roots in France, and the development of ambulances in France and the Czech Republic. The second part of the thesis describes the specifics of providing pre-hospital care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Tomáš Buchtela, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotná, Anežka. Přednemocniční neodkladná péče poskytovaná zdravotnickými záchranáři ve Francii. Liberec, 2022. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií