Peter Pavlík

Bakalářská práce

Verejná osobná doprava na Slovensku

Verejná osobná doprava na Slovensku
Anotace:
Táto bakalářská práce se zabýva veřejnou osobní dopravou na Slovensku. Zobrazuje dopravní infrastrukturu Slovenska, popisuje zákony vztahující se na podnikání ve veřejné dopravě a zobrazuje činnost manažera železnic -- ŽSR a největšího osobního dopravce v železniční dopravě ZSSK a.s. V závěru je zobrazeno jakým směrem by se mohla železniční doprava v budoucnu ubírat.
Abstract:
This thesis deals with public transportation in Slovak Republic. It shows transportation infrastructure of Slovak Republic, describes laws for business in public transportation and shows activity of manager of railways -- ŽSR and the biggest operator of railways transportation ZSSK a.s. At the end, there is shown the way that railways transportation could follow in the future.
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá verejnou osobnou dopravou na Slovensku. Zobrazuje dopravnú infraštruktúru Slovenska, popisuje zákony vzťahujúce sa na podnikanie vo verejnej doprave a zobrazuje činnosť manažéra železníc -- ŽSR a najväčšieho osobného dopravcu v železničnej doprave ZSSK a.s. V závere je zobrazené akým smerom by sa mohla železničná doprava v budúcnosti uberať.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Lubomír Zelený
  • Oponent: Michal Mervart

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25916