Bc. Alžběta Možíšová

Master's thesis

Gender a sexualita v diskurzech domácího násilí

Gender and sexuality in the domestic violence discourses
Abstract:
Diplomová práce zkoumá význam a konceptualizaci genderu a sexuality v diskurzech domácího násilí. Zabývá se posuny v teoretické debatě o domácím násilí od počátků v 70. letech až do současnosti, v níž identifikuje dva hlavní proudy – sociologický a feministický. Tyto dva proudy se liší pohledem na vztah domácího násilí a genderu. První z nich pojímá domácí násilí v široké definici v rámci násilí v …more
Abstract:
The thesis analyses the conceptualization of gender and sexuality within the domestic violence discourse. It concerns the shifts in the theoretical reflection of domestic violence since 1970’ up to now. Two main theoretical perspectives are discussed – sociological and feminist. These two approaches differ in their view on the role of gender in domestic violence. The first defines domestic violence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Reader: prof. Martin Kreidl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií