Ing. Alena Keene

Diplomová práce

Organizational Forms in ELT with Respect to Language Skills Development

Organizational forms in ELT with respect to particular language skills development
Abstract:
Tato práce se zabývá rozvojem řečové dovednosti mluvení, coby jednoho z cílů a prostředků rozvoje komunikační kompetence. Příležitosti pro rozvoj řečové dovednosti mluvení jsou zkoumány primárně ve vztahu k použití jednotlivých organizačních forem, především práce ve dvojicích a ve skupinách. Za účelem rozšíření příležitostí pro rozvoj řečové dovednosti mluvení ve výuce anglického jazyka v konkrétní …více
Abstract:
This thesis deals with the development of speaking skills as one of the aims and means of communicative competence development. Opportunities for speaking skills development are explored primarily in connection with the use of individual organizational forms, mainly group work and pair work. A strategy of collaborative action research was employed in order to increase the opportunities for speaking …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Keene, Alena. Organizational Forms in ELT with Respect to Language Skills Development. Pardubice, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka