Bc. Michal Kníž

Diplomová práce

Podstata regulace tržní dominance z pohledu práva a ekonomie

The Substance of Regulation of Market Dominance from the Perspective of Law and Economics
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je analýza regulace zneužití tržní dominance z pohledu práva a ekonomie. V první kapitole vymezuji cíle a metodu soutěžní regulace. Další kapitola se zabývá pojmem dominantního postavení, stejně jako potřebou a způsobem jeho posuzování. Následující kapitola je věnována zneužití dominance. Prvně vymezím samotný pojem zneužití, pak se věnuji posuzování kořistnických a vylučujících …více
Abstract:
The aim of my thesis is analysis of regulation of abuse of market dominance from the perspective of law and economics. In the first chapter, I define objectives and method of competition regulation. Next chapter deals with the notion of dominant position, as well as a need and method of its assessment. Following chapter is dedicated to the abuse of dominance. First, I define the notion of abuse; subsequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta