Bc. Alice Laníková

Bakalářská práce

NMR studie peptidů vázajících vzácné kovové polutanty

NMR studies of peptides binding rare metal pollutants
Anotace:
Odpad z eletronických zařízení je významným problémem v současném světě. Špatné zacházení s elektroodpadem a jeho zvyšující se produkce představují hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Proto je jedním z cílů vědy a technologií vývoj způsobů zpracování elektroodpadu, které by snížilo vliv na životní prostředí a umožnilo získat znovu zužitkovatelné části. Kovy, které jsou vysoce žádané součásti …více
Abstract:
The waste from electronic devices is a significant problem in the current world. The poor management and increasing production of the e-waste poses a threat to the environment and human health. Therefore one of the aims of science and technology is the development of a treatment that would minimise the impact on the environment and retrieve reusable parts. Metals, which are highly demanded components …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 7. 2020
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta