Bc. Romana Zaoralová

Diplomová práce

Příprava celogenomových DNA sond pro techniku komparativní genomové hybridizace metodou DOP-PCR

Anotace:
Předmětem této práce je optimalizace komparativní genomové hybridizace (CGH) z malého množství materiálu. Praktické provedení spočívalo v optimalizaci metod celogenomové amplifikace pro účely komparativní genomové hybridizace, následné značení amplifikátu, výběr nejvhodnější z testovaných metod, hodnocení profilů získaných amplifikací různých množství vstupní DNA a jejich srovnání s výsledky standardní …více
Abstract:
In this work CGH from smaller amounts of DNA has to be optimized. The practical part of this work was to find the best protocol of whole-genome amplification for CGH from smaller amount of DNA, labeling of the probe for CGH, getting the CGH profiles from variable amounts of DNA and comparing them with standard CGH. DOP-PCR with LA-polymerases mix showed good ability to be used for CGH from amounts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární biologie a genetika