Bc. Radka Cieslarová

Diplomová práce

Analysis of the Linux random number generator in virtualized environment

Analysis of the Linux random number generator in virtualized environment
Anotace:
Tato práce se zabývá chováním linuxového generátoru náhodných čísel ve virtualizovaném prostředí. V první části je porovnána entropie dat vstupujících do generátoru ve virtualizovaném prostředí s nevirtualizovaným. Druhá část práce se zaměřuje na výstupy generátoru po obnovení virtualizovaného operačního systému ze snapshotu.
Abstract:
This thesis analyzes the Linux random number generator behavior in virtualized environment in two different ways. Firstly, entropy inputs to the generator are examined and their entropy is compared to the entropy of inputs in non-virtualized environment. Secondly, the Linux random number generator behavior after restoring from snapshots is analyzed to observe so-called reset vulnerabilities.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Sýs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky