Bc. Soňa Ondroušková

Diplomová práce

Finanční kontrola ve veřejné správě a dotační zdroje

Financial Control in the Public Administration and Grant Funding
Anotace:
Diplomová práce na téma „Finanční kontrola ve veřejné správě a dotační zdroje“ pojednává o finanční kontrole prostředků, které jsou poskytovány ve formě dotací z veřejných rozpočtů. Práce především zohledňuje specifické postupy spojené s výkonem finanční kontroly v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu v …více
Abstract:
The aim of thesis with theme „Financial Control in the Public Administration and Grant Funding“ is analysis of finantial control of funds, that are granted in form of dotation from public budget. The thesis is mainly focused on specific processes, that are connected to financial control in boundaries of Operational Programme Education for Competitiveness, which allows to draw funds from Europian Social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta