Bc. Karel KOTOUS

Diplomová práce

Podrobná analýza vývoje rekultivace Medard na Sokolovsku

A detailed analysis of the Medard reclamation development in the Sokolov region
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat vývoj rekultivace Medard na Sokolovsku. První část práce obsahuje popis a vymezení fotogrammetrie a GIS. U obou pojmů je uvedena stručná historie i současnost. Dále je zde popsána historie těžby na lomu Medard. Následuje popis přípravných prací pro vlastní analýzy změny vývoje krajiny vlivem povrchové těžby hnědého uhlí. Také je zde pomocí digitálních modelů …více
Abstract:
This thesis aims to describe the development of reclamation Medard in the Sokolov. The first part contains a description and definition of photogrammetry and GIS. In both concepts is given a brief history and the present. There is also described the history of mining on Medard. A description of the preparatory work for its own analysis of changes in the development landscape by surface mining of brown …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTOUS, Karel. Podrobná analýza vývoje rekultivace Medard na Sokolovsku. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí