Jana Kubešová

Master's thesis

Zdravý životní styl a český spotřebitel

Healthy lifestyle and Czech consumers
Abstract:
Diplomová práce se věnuje zdravému životnímu stylu. Konkrétně se zaměřuje na to, jaký vliv má tento styl na zdraví člověka a jakým životním stylem žije česká populace. Práce shrnuje zásady zdravého životního stylu a v praktické části odkrývá životní styl obyvatelstva pomocí segmentace trhu a dat MML-TGI za účelem nastínit firmám, jaké nástroje přesně zacílí spotřebitele a osloví ho.
Abstract:
This thesis is focused on healthy lifestyle. It concentrates specifically on impact on human health and which lifestyle lives Czech population. This work summarizes the principles of helathy lifestyle and reveals lifestyles of Czech people with market segmentation and MML-TGI data in the practical part. This can help firms in targeting and addressing people within healthy lifestyle.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: Zuzana Chytková
  • Reader: Oldřich Vávra

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32018