Jana Kubešová

Diplomová práce

Zdravý životní styl a český spotřebitel

Healthy lifestyle and Czech consumers
Anotace:
Diplomová práce se věnuje zdravému životnímu stylu. Konkrétně se zaměřuje na to, jaký vliv má tento styl na zdraví člověka a jakým životním stylem žije česká populace. Práce shrnuje zásady zdravého životního stylu a v praktické části odkrývá životní styl obyvatelstva pomocí segmentace trhu a dat MML-TGI za účelem nastínit firmám, jaké nástroje přesně zacílí spotřebitele a osloví ho.
Abstract:
This thesis is focused on healthy lifestyle. It concentrates specifically on impact on human health and which lifestyle lives Czech population. This work summarizes the principles of helathy lifestyle and reveals lifestyles of Czech people with market segmentation and MML-TGI data in the practical part. This can help firms in targeting and addressing people within healthy lifestyle.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Zuzana Chytková
  • Oponent: Oldřich Vávra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32018

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management