Hana KRŮTOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta s roztroušenou sklerózou

Nursing care of patients with multiple sclerosis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí při onemocnění roztroušenou sklerózou. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je stručně popsána historie, výskyt, klinický obraz, diagnostika, průběh a léčba roztroušené sklerózy. Je zde zmíněna i sociální problematika, otázka těhotenství a nastíněna prognóza nemoci. V praktické části je vypracována kazuistika pacientky …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with nursing care for diseases with multiple sclerosis. It is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part briefly describes the history, incidence, clinical presentation, diagnosis, process and treatment of multiple sclerosis. Social issues, the question of pregnancy and outlined prognosis of the disease is also mentioned here. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bohumila Hajšmanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRŮTOVÁ, Hana. Ošetřovatelská péče o pacienta s roztroušenou sklerózou. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/