Kateřina Špytálská

Bakalářská práce

Rozvoj cestovního ruchu a jeho vliv na rozvoj města nebo regionu (na příkladu vybraného území

Development of tourism and its influence on the development of the city or region (on the example of the Hlinsko area)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním vzrůstu a poklesu cestovního ruchu ve městě Hlinsko a jeho okolí v pardubickém kraji. Tato oblast má mnoho možností zaujmout návštěvníky nejrozmanitějšími zajímavostmi. Cestovnímu ruchu v tomto ohledu dopomáhají média. Vysílání České televize v určitém směru podporuje rozvoj cestovního ruchu ve všech krajích. V této práci budu porovnávat pohyb cestovního ruchu …více
Abstract:
This baccalaureate paper examines the growth and decline in tourism in the town of Hlinsko and its surrounding area in the Pardubice Region. This area has a very diverse range of potential attractions for visitors. Tourism is aided by the media in this regard. Certain Czech Television broadcasts promote tourism in all the regions. In this paper I will describe the links between developments in tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů

Práce na příbuzné téma