Kateřina Špytálská

Bachelor's thesis

Rozvoj cestovního ruchu a jeho vliv na rozvoj města nebo regionu (na příkladu vybraného území

Development of tourism and its influence on the development of the city or region (on the example of the Hlinsko area)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním vzrůstu a poklesu cestovního ruchu ve městě Hlinsko a jeho okolí v pardubickém kraji. Tato oblast má mnoho možností zaujmout návštěvníky nejrozmanitějšími zajímavostmi. Cestovnímu ruchu v tomto ohledu dopomáhají média. Vysílání České televize v určitém směru podporuje rozvoj cestovního ruchu ve všech krajích. V této práci budu porovnávat pohyb cestovního ruchu …more
Abstract:
This baccalaureate paper examines the growth and decline in tourism in the town of Hlinsko and its surrounding area in the Pardubice Region. This area has a very diverse range of potential attractions for visitors. Tourism is aided by the media in this regard. Certain Czech Television broadcasts promote tourism in all the regions. In this paper I will describe the links between developments in tourism …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Bachelor programme / field:
Regional Development / Urban and Regional Development Management

Theses on a related topic