Bc. Elvina Mambetova

Diplomová práce

Historie a současnost reklamní kampaně značky Adidas

History and current ad campaign of Adidas
Anotace:
Ve své diplomové práci „ Historie a současnost reklamní kampaně značky Adidas “ se zaměřuji na problematiku reklamni kampaně, vnímání značky ruznými generacemi. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce zahrnuje zhodnocení pramenů literatury, vysvětleni základních pojmu z marketingu, souvisejících se značkou. Dále se práce pozastavuje u historie společnosti Adidas a …více
Abstract:
In my diploma thesis "History and present of the Adidas brand advertising campaign" I focus on the issue of advertising campaigns, brand perception by different generations. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the work includes an evaluation of the sources of literature, an explanation of the basic concept of marketing, related to the brand. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní