Bc. Elvina Mambetova

Master's thesis

Historie a současnost reklamní kampaně značky Adidas

History and current ad campaign of Adidas
Abstract:
Ve své diplomové práci „ Historie a současnost reklamní kampaně značky Adidas “ se zaměřuji na problematiku reklamni kampaně, vnímání značky ruznými generacemi. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce zahrnuje zhodnocení pramenů literatury, vysvětleni základních pojmu z marketingu, souvisejících se značkou. Dále se práce pozastavuje u historie společnosti Adidas a …more
Abstract:
In my diploma thesis "History and present of the Adidas brand advertising campaign" I focus on the issue of advertising campaigns, brand perception by different generations. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the work includes an evaluation of the sources of literature, an explanation of the basic concept of marketing, related to the brand. Furthermore …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní