Bc. Josef Kurajský

Master's thesis

Místní poplatky v České republice jako možný zdroj financování podpory rozvoje cestovního ruchu a hotelnictví

Local Fees in the Czech Republic as a Possible Source of Tourism and Hospitality Industry Support
Anotácia:
Diplomová práce „Místní poplatky v České republice jako možný zdroj financování podpory rozvoje cestovního ruchu a hotelnictví“ se zaměřuje na místní poplatky a jejich vliv na rozvoj cestovního ruchu a hotelnictví.
Abstract:
The diploma thesis „ Local Fees in the Czech republic as s Possible Source of Tourism and Hospitality Industry Support “is focusing on local fees and its impact on tourism and the hotel industry.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/cpic2/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Josef Pátek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze