Markéta Audy

Bakalářská práce

Analýza bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce v Ostravě

Analysis of Pedestrian Safety on Pedestrian Crossings in Ostrava
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce. V úvodní části je řešena obecná problematika bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce, analýza jednotlivých typů přechodů na území města Ostravy a analýza dopravní nehodovosti. Dále je zde vybráno 5 přechodů pro chodce na území města Ostravy, pro které byla realizována a následně vyhodnocena videoanalýza chování …více
Abstract:
The main aim of the work is the possibility of raising the level of security on pedestrial crossing. In the first part of my bachelor theses, I have discussed general issues concerning the security of the pedestrians on the crosswalks and also I have made an analysis on different types of crosswalks in the area of the Ostrava city, on which I have implemented and evaluated video-analysis of pedestrian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava