Bc. Gabriela Krušinová

Bakalářská práce

Uplatňování zásady účelnosti při zadávání veřejných zakázek

Application of the principle of efficiency in public procurement
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje zhodnocení uplatnění zásady účelnosti, jakožto vybranému principu 3E, při zadávání veřejných zakázek. První část je věnována výkladu základních pojmů problematiky veřejného nakupování. Druhá část se věnuje jednotlivým etapám procesu veřejného nakupování a je zaměřena na uplatňování zásady účelnosti napříč těmito fázemi. Třetí, praktická část, je věnována hodnocení uplatňování …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on evaluating the appliance of the principle of efficiency, as a selected 3E principle when assigning public work contracts. The first part outlines basic terminology concerning public purchasing. The second part is devoted to the individual stages of public purchasing and its main focus is on the application of the principle of efficiency throughout these stages. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta