Ing. Martin FIŠER

Disertační práce

Numerické simulace proudění mělkých vod

Numerical Simulations of the Shallow Water Flow
Abstract:
This work describes the numerical solution of the mathematical model of the Shallow Water Equations. As the source terms the bed slope source term and the bed friction term are included. At the beginning the mathematical model and the boundary conditions are described. Mathematical model is solved by the finite volume and discontinuous Galerkin method. Unstructured mesh was used for the discretization …více
Abstract:
Tato práce pojednává o numerickém řešení matematického modelu mělkých vod s uvažováním zdrojového členu od nerovnosti dna a zdrojového členu tření o dno. Práci uvádí popis matematického modelu proudění mělkých vod a okrajových podmínek. Matematický model je řešen metodou konečných objemů a nespojitou Galerkinovou metodou. Výpočetní oblast byla diskretizována za pomoci nestrukturovných sítí. Numerický …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 8. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIŠER, Martin. Numerické simulace proudění mělkých vod. Plzeň, 2016. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/