Bc. Aleš Mrůzek

Bakalářská práce

Smluvní doložky vážící se ke kupní ceně užívané v mezinárodním obchodě

Contract Clauses Relating to Purchase Price Used in International Trade
Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku kupní smlouvy s mezinárodním prvkem v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, přesněji pak poukazuje na rizika spojené s neočekávanou změnou výše kupní ceny a soustřeďuje se na analýzu měnových a cenových doložek použitelných v těchto smluvních vztazích proti zmiňovaným rizikům.
Abstract:
Thesis is focused on sales contracts in international environment with relation to the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, pointing out possible risks in unexpected changes of final purchase price and analysing currency and price clauses usable to avoid these possible risks.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta