Bc. Naďa Havlíčková

Diplomová práce

Návrh učebního textu pro žáky do výuky odborného předmětu v oboru číšník/servírka

Draft of the textbook for pupils of waiter-waitress specialization
Anotace:
Cílem diplomové práce ,, Návrh učebního textu pro žáky do výuky odborného předmětu v oboru číšník/servírka“ je vytvořit učební text pro žáky 1. - 3. ročníků oboru kuchař -číšník, číšník - servírka, jehož témata se budou týkat obsluhy v běžném restauračním provozu. Text bude využitelný ve výuce odborného předmětu stolničení. Může být zároveň uplatněn i v jiných vyučovacích předmětech a odborném výcviku …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis „Draft of the textbook for pupils of waiter-waitress specialization“ is to create a textbook for pupils of 1.-3. grade of a cook-waiter, a waiter-waitress specialization, whose topics will relate to service in common restaurant operation. This text will be useful for teaching a specialized subject of table setting. It can also be used in other subjects and practical training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta