Ing. Jiří Fryč, Ph.D.

Bakalářská práce

Školní vzdělávací programy v praktických školách

School Educational Program for two-years Practical Schools
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem Školního vzdělávacího programu pro praktické školy dvouleté, kde jsou vzděláváni žáci se speciálními potřebami. Posuzovány jsou 3 vybrané vzdělávací programy. Snahou je najít společné prvky těchto programů, které vycházejí z jednoho rámcového vzdělávacího programu pro praktické školy dvouleté. Stejně tak je snahou nalézt případné rozdíly, které mohou vyplývat …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of the school curriculum for two-years practical schools, where pupils with special needs are educated. 3 selected educational programs are considered. The aim is to find common elements of these programs based on one framework educational program for two-year practical schools. There is also an effort to find possible differences that may result from closer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání