Alena Peťková

Bachelor's thesis

Firemná kultúra a firemná etika v pracovnoprávnych vzťahoch

Company culture and company moral in labour relation
Abstract:
Each company (organization) is a group of people, who cooperate to achieve their common aim. The aim can be the effort to offer either some product or some service, mainly because of the profit, as it works in business. However, not all organizations carry out their business activities on the basis of profitable criteria, or at least not profitable at first-rate. Close ethics proximity in general and …viac
Abstract:
Každá firma (organizácia) je skupinou ľudí, ktorí spolu pracujú na dosiahnutí spoločného zámeru. Týmto zámerom, cieľom môže byť snaha ponúknuť na trh výrobok alebo službu hlavne pre zisk, tak ako je to v podnikaní. Ale nie všetky organizácie uskutočňujú svoju činnosť na základe ziskového kritéria, alebo aspoň nie prvorado ziskového. Bezprostredná blízkosť etiky vo všeobecnosti a etiky aplikovanej v …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedúci: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Križan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking