Markéta KRAJČOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta po cévní mozkové příhodě

Nursing Process in Care of Patient after Ischemic Stroke
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelský proces v péči u pacienta po cévní mozkové příhodě. Sestra a ošetřující personál by se měli v této tématice orientovat a poskytnout pacientovi vhodný způsob řešení problémů. Cílem této bakalářské práce, je vytvoření názorného ošetřovatelského plánu péče vycházejícího z ošetřovatelských diagnóz NANDA-I taxonomie II., jež se vztahují ke konkrétním potřebám …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on nursing process of patient after ischemic stroke. The nurse and nursing staff should know well their way around this topic and provide an appropriate way to solve the problems of a certain patient. The purpose of this bachelor thesis is to create an illustrative nursing care plan based on nursing diagnoses NANDA-I taxonomy II., which relate to specific needs of an individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAJČOVÁ, Markéta. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta po cévní mozkové příhodě. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta