Theses 

Shane Carruth: Komplexní narativ v kontextu americké nezávislé tvorby – Bc. Jindřich KLIMEŠ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Anglická filologie - Filmová věda

Bc. Jindřich KLIMEŠ

Diplomová práce

Shane Carruth: Komplexní narativ v kontextu americké nezávislé tvorby

Narrative analysis of Shane Carruth´s films Primer and Upstream Color

Anotace: Práce je zaměřena na narativní analýzu filmů Shanea Carrutha Vynález (2004) a Upstream Color (2013) s přihlédnutím k využití prvků filmového stylu a kategorizace těchto filmů v rámci komplexních narativů. V případě filmu Vynález je dílčím cílem práce zařazení do kontextu filmů s tematikou cestování v čase. Metodologicky práce vychází z narativní analýzy Davida Bordwella a prací Warrena Bucklanda a Charlese Ramíreze Berga týkajících se komplexních narativů. Výsledky analýzy ukazují, že autor v těchto filmech užívá rozdílné techniky prezentace komplexního narativu. V případě prvního filmu je užito primárně omezené komunikace informací divákovi v kombinaci se zdánlivě neomezenou narací a systematickou prací s časovými liniemi v rámci žánru filmů o cestování v čase. Ve snímku Upstream Color pak autor využívá primárně audiovizuálních prvků pro komunikaci s divákem společně konstrukcí síťového narativu.

Abstract: The thesis focuses on the narrative analysis of Primer (2004) and Upstream Color (2013) by Shane Carruth along with the use of film style and categorisation in the context of complex narratives. In the case of Primer, the objective also includes the categorisation within the time travel film genre. The methodology is based on David Bordwell´s narrative analysis and the work of Warren Buckland and Charles Ramírez Berg on the complex narratives. The results of the analysis show that the author uses different techniques in order to create complex narratives in his movies. In the case of the first film, the narrative depends on the restricted communication of information to the viewer along with seemingly unrestricted narration and systematic construction of timelines within the time travel movie genre. In Upstream Color, the author utilises primarily the audio-visual elements of film style to communicate the information to the viewer along with overall network narrative.

Klíčová slova: Shane Carruth, Vynález, Upstream Color, Komplexní narativ

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Hain, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=221205 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KLIMEŠ, Jindřich. Shane Carruth: Komplexní narativ v kontextu americké nezávislé tvorby. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 16:46, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz