Bc. Klára POBORSKÁ

Bakalářská práce

Sestavení návrhu marketingového mixu pro nové vznikající firmu - Fast food Sushi bar.

Marketing mix for a new company - Fast food Sushi bar
Anotace:
Cílem této práce je teoreticky popsat části marketingového mixu a následně prakticky zpracovat a takzvaně ušít na míru projektu, který se zaobírá založením fast food restaurantu, podávající zdravou výživu. Práce, při sestavování marketingového mixu pro Fast food Sushi, bere v potaz momentální trendy stravování obyvatel ČR, čerpajíce z dostupných pramenů pojednávajících o této problematice. Také analyzuje …více
Abstract:
Theory of marketing mix and it´s aplication on a founding project of a new fast food restaurant ofering healthy food. Practical thesis are based on the latest life style researches of citizens of the Czech Republic, and its tendencies in healthy feeding, and competiton analysis on the market and in the near neighbourhood. Results are used in creation process of marketing mix for a new company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008
Identifikátor: 7484

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POBORSKÁ, Klára. Sestavení návrhu marketingového mixu pro nové vznikající firmu - Fast food Sushi bar.. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace