Theses 

<B>Na počátku je slovo</B>- brněnská divadla pro děti Polárka a Radost se zaměřením na jejich dramaturgii – BcA. Lucie Kučerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Dramatická výchova

BcA. Lucie Kučerová

Bakalářská práce

<B>Na počátku je slovo</B>- brněnská divadla pro děti Polárka a Radost se zaměřením na jejich dramaturgii

<B>The word is in the beginning</B> - theatres for children in Brno "Polárka" and "Radost" and theire dramaturgy

Anotace: Bakalářská práce „Na počátku je slovo aneb brněnská divadla pro děti Radost a Polárka se zaměřením na jejich dramaturgii“ pojednává o jediných dvou profesionálních dětských divadlech v Brně. Pojmenovává umělecké směřování těchto divadel, jejich přístup k dětskému divákovi a především se zaměřuje na jejich dramaturgii sezóny 2016/2017. Ve své teoretické části se pak zabývá pojmy divadlo pro děti a dramaturgie, se kterými operuje v praktické části.

Abstract: The bachelor thesis “The word is in the beginning – the theatres for children “Polárka“ and “Radost“ in Brno and theire dramaturgy“ deals with the only two professional theatres for children in Brno. The thesis is focused mainly on the dramaturgy of these theatres in the season 2016/2017. It also names their art heading and their attitude to the children's audience. In the theoretical part it introduces the terms theatre for children and dramaturgy, which are important for the practical part.

Klíčová slova: profesionální divadlo pro děti, dramaturgie, dramaturgický plán, Divadlo Polárka, Divadlo Radost, Jan Cimr, Vlastimil Peška, professional theatre for children, dramaturgy, dramaturgical programme, Polárka theatre, Radost theatre

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Magdaléna Lípová
  • Oponent: MgA. Radka Macková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/iqcao/

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:44, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz