Bc. Tereza Pavlicová

Master's thesis

Čtyřřetězcové struktury DNA jako regulátory transkripce

Tetra-stranded DNA structures as a transcription regulators
Abstract:
Guaninové kvadruplexy a cytosinové i-motivy se řadí mezi čtyřřetězcové struktury nukleových kyselin. Tyto struktury se vyznačují širokou škálou potenciálního využití. Jelikož se v lidském genomu vyskytuje mnoho sekvencí bohatých na guanin, je pravděpodobné, že se mohou tvořit i zde a případně ovlivňovat genovou expresi. Cílem této práce je ověření funkce alternativního postupu při detekci genové exprese …more
Abstract:
Guanine quadruplexes with cytosine i-motifs are the form of tetrastranded nucleic acid secondary structures. These structures are known for a broad range of potential usage. Because many sequences rich in guanine can be found in the human genome, it is probably possible to form these structures there and subsequently affect gene expression. This thesis aims to validate the alternative procedure for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Daniel Renčiuk, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martin Kučírek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta