Mgr. Lucie Nováčková

Diplomová práce

Die Synonymie in publizistischen Textsorten, dargestellt an Texten aus "Der Spiegel".

The Synonymity in Journalistic Text Editions Clearly Demonstrated in Texts from "Der Spiegel"
Abstract:
The thesis deals with phraseology, namely in the field of synonymy, in German texts. The focus of the thesis is both on idiomatic phraseoligisms and non-idiomatic collocations. All the articles are taken from "Der Spiegel" magazine.
Abstract:
Námtem práce je frazeologie, konkrétn oblast synonymie, v nmeckých textech. Práce je soustedna jak na idiomatické frazeologizmy, tak na neidiomatická ustálená spojení. Texty pocházejí z magazínu Der Spiegel.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta