Michal Chlubný

Diplomová práce

MDA a efektivita vývoje enterprise aplikací

MDA v praxi

MDA and effectivity of development of enterprise application
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je seznámení s konceptem MDA pro návrh a vývoj aplikací a podporou tohoto konceptu v nástroji Taylor. V teoretické části této práce je stručně popsán koncept MDA, podpora tohoto konceptu CASE nástroji a stručné seznámení s vybranými zástupci nástrojů. Dále je také obsahem této části základní seznámení s jazykem UML na úrovni diagramů a elementů na nich používaných …více
Abstract:
The main object of this graduation thesis is introduction to the MDA approach for design and development of application and introduction to tool Taylor with support of MDA.The theoretical section of this thesis describes in short the MDA approach, support of this approach in CASE tools and short description of selected tools. Next part of this section is basic introduction to UML language, basic models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM320

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedoucí: Tomáš Chlouba
  • Oponent: Filip Malý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika