Bc. Olga Keprtová

Diplomová práce

Analýza možností logopedické péče afázie a dysartrie v léčebně dlouhodobě nemocných

Analysis of the possibilities in speech care of aphasia and dysarthria in Hospitals for Terminal Illnesses
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možností logopedické péče v léčebnách dlouhodobě nemocných v České republice. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola se zabývá jednou z narušených komunikačních schopností, afázií. V druhé kapitole jsou informace o dysartrii, další narušené komunikační schopnosti. Ve třetí kapitole se seznamujeme s informace o léčebnách dlouhodobě nemocných. V poslední kapitole …více
Abstract:
This thesis deals with possibility speech therapy care in medical institution in the long term ill in Czech Republic. Work is divided on four chapters. The first chapter deal with one of communication skills, the aphasia. In the second chapter is information about dysarthria, next communication skills. In the third chapter we meet with information about medical institution in the long term ill. At …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta