Bc. Martina Blechová

Diplomová práce

Rozvoj komunikačních dovedností u osob v léčebnách dlouhodobě nemocných

Development of communication skills for people in long-term care hospitals
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností u osob v léčebnách dlouhodobě nemocných.Teoretická část vysvětluje základní pojmy, popisuje projevy stáří a více se zabývá stařeckou demencí. Definována je narušená komunikační schopnost z hlediska jejího výskytu u dospělých osob. Podrobně je popsána afázie a dysartrie. V práci se nachází také vysvětlení struktury institucionální péče …více
Abstract:
This thesis focuses on the development of communication skills for people in long-term care hospitals. The theoretical part explains the basic concepts, describes the symptoms of and is more concerned with senile dementia. The communication disorder is defined in terms of its occurrence in adults. Aphasia and dysarthria are detail described. Theere is also an explanation of the structure of institutional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta