Mgr. Jana Provazníková

Bakalářská práce

Rozdíly mezi hospicem a léčebnou dlouhodobě nemocných v naplňování potřeb svých pacientů

The differences between Hospices and Hospitals for Terminal Illnesses in the fulfilment of their patient s needs
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem uspokojování potřeb umírajících pacientů ve dvou klíčových typech zařízení s paliativní péčí, tedy v hospici a v léčebně dlouhodobě nemocných. Teoretický základ pro vlastní empirický výzkum je zajištěn podrobným rozborem problematiky potřeb a jejich typologie, vysvětlením pojmů umírání a paliativní péče, a představením činnosti hospicových zařízení a léčeben dlouhodobě …více
Abstract:
My thesis focuses on the fulfilment of needs of terminally ill patients in two key types of palliative care institutions: Hospices and Hospitals for Terminal Illnesses. The theoretical basis for my own empirical research is provided by a detailed analysis and typology of patient needs, explanation of the terms terminal illness and palliative care, and a brief description of the care provided by Hospices …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Klusáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta