Bc. Tereza Jordánová

Diplomová práce

Obraz LGBT+ tematiky v knihách pro mládež

The image of LGBT+ theme in young adult books
Anotace:
Diplomová práce se věnuje analýze vybraných knih pro mladistvé a dospívající s LGBT+ tematikou v nich obsaženou. První část je teoretická, kde se práce zaměřuje na vysvětlení pojmů, které s LGBT+ tematikou souvisí, vysvětlení pojmů souvisejících s literaturou pro děti a mládež a vydávání knih pro danou věkovou skupinu. Druhá část práce se zabývá analýzou knih, kde práce odpovídá na otázky, jak je LGBT …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to the analysis of selected books for teenagers and adolescents containing LGBT+ topics. The first part is theoretical, where the thesis focuses on explaining terms related to LGBT+ themes, explaining terms related to literature for children and youth, and publishing books for a given age group. The second part of the diploma thesis is devoted to the analysis of books …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Erika Vonková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta