Laura Bottková

Bakalářská práce

Vizuální styl akce Born to Trick Challenge 2016 a jeho aplikace v digitálních médiích

Visual Identity of the Born to Trick Challenge 2016 Event and Its Application in Digital Media
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vizuálním stylem sportovní akce Born to Trick Challenge 2016. Teoretická část v krátkosti popisuje termín vizuální styl a představuje jednotlivé sportovní disciplíny, které jsou hlavní myšlenkou akce. Také analyzuje přístupy k vizuální prezentaci různorodých sportovních akcí. Praktická část bakalářské práce představuje nové řešení vizuálního stylu akce Born to Trick …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the visual style of the Born to trick Challenge 2016 sport event. The theoretical part briefly describes terminology of visual style and introduces the various sports disciplines, which are the main idea of the event. It also analyses the ap-proaches to the visual presentation of diverse sporting events. The practical part presents a new solution for the visual identity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: M. A. Bohuslav Stránský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bottková, Laura. Vizuální styl akce Born to Trick Challenge 2016 a jeho aplikace v digitálních médiích. Zlín, 2016. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Digitální design