Bc. Alena Kolářová

Diplomová práce

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketing strategy of chosen non-profit organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možností uplatnění marketingových aktivit v neziskovém sektoru na příkladu vybrané organizace - Nadace Partnerství. Hlavním cílem této práce je stanovení marketingové strategie organizace, tzn. produktové, cenové, distribuční a propagační strategie, přičemž největší část práce je věnována na přání vedení organizace rozboru produktového portfolia a stanovení produktové strategie …více
Abstract:
The thesis is concerned with possibility of application marketing activities in non-profit sector on example of chosen organization – Nadace Partnerství. The main goal of this paper is determination of marketing strategy of the organization, i. e. product, price, place and promotion strategy, where the largest part of the thesis is dedicated at organization´s high management´s request to analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Rosenmayer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa