Zuzana BUJNOCHOVÁ

Bakalářská práce

Problematika potřeb dítěte umístěného v dětském domově pro děti do tří let

The issue of the needs of children placed in homes for children up the age of three years
Anotace:
Předložená bakalářská práce seznamuje čtenáře s potřebami dítěte umístěného v dětském domově pro děti do tří let věku a charakterizuje takovéto dítě ve věku od 0 do 3 let umístěné v dětském domově pro děti do tří let. Bakalářská práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na rozdělení raného dětského věku a na obecné charakteristiky lidských potřeb a jejich klasifikaci …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to provide information on the needs of a child placed in a children?s home for children to the age of three and also to characterise such a child placed in a children?s home to the age of three. The thesis consists of a practical and a theoretical part. The theoretical part focuses on the division of an early age of children and on the general characterisation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Zveřejnit od: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUJNOCHOVÁ, Zuzana. Problematika potřeb dítěte umístěného v dětském domově pro děti do tří let. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra