Bc. Lenka Hauserová, DiS.

Bachelor's thesis

Rodina jako faktor rozvoje poruch chování

Family as a factor in the development of behavioral disorders
Anotácia:
Bakalářská práce na téma Rodina jako faktor rozvoje poruch chování má za cíl analýzu rizikových faktorů rozvoje poruch chování s podrobným rozborem rodiny jako faktoru rozvoje poruch chování a zjištění vlivu rodinného prostředí na rozvoj poruch chování. V teoretické části se věnuje vymezení pojmu poruchy chování, rizikovým faktorům ovlivňujícím jejich rozvoj, období adolescence i jeho rizikovým oblastem …viac
Abstract:
This Bachelor thesis called ''Family as a Factor in the Development of Behavioral Disorders'' aims to analyse the risk factors for the development of behavioral disorders with a detailed analysis of the family as a factor in this development and to determine an influence of the family environment on the development of behavioral disorders. The theoretical part gives a definition of the behavioral disorder …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedúci: Mgr. Kateřina Štrausová, DiS.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta