Jan Havel

Bachelor's thesis

Návrhové vzory v PHP

Design patterns in PHP
Abstract:
Cílem práce je podat základní přehled nad oblastmi podpory objektově orientovaného programování a návrhových vzorů v kontextu programovacího jazyka PHP. Krom rešeršní části se shrnutím vývoje podpory objektového programování v jazyce PHP a shrnutím vývoje a významu návrhových vzorů byla v další části práce vytvořena příručka vybraných návrhových vzorů, které jsou v tomto jazyce využitelné. Vybrané …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to give a basic overview of the areas of support objectoriented programming and design patterns in the context of the programming language PHP. This bachelor thesis includes recherché part with summary of the historic support of objectoriented programming in programming language PHP and a summary of the development and importance of design patterns. Moreover, a handbook …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2016
  • Supervisor: Rudolf Pecinovský
  • Reader: Marko Ristič

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50621