Bc. Veronika Beranová

Bachelor's thesis

Investiční a kapitálové životní pojištění v ČR

Investment and capital life insurance in the ČR
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a postupným rozvojem investičního a kapitálového životního pojištění na českém trhu v 21. století. Rozebírá problematiku tří pojišťovacích subjektů a jejich nabízených produktů na českém trhu. Teoretické poznatky probereme na konkrétních případech u konkrétních pojišťovacích společností. Na závěr zhodnotíme, která společnost je pro klienta nejvhodnější a jaký …more
Abstract:
The bachelor thesis primarily focuses on advancement and progressive development of the investment and capital life insurance in the czech market in the 21st century. The thesis analyzes the questions of three insurace bodies and offered products in the market place. The theoretical grounding will be examined on the particular cases with connection to specific insurance companies. The most suitable …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Ing. Tomáš Prekop, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS