Petr Moravec

Bakalářská práce

Přístup k databázím v PHP frameworcích Zend a Nette

Access to databases in the PHP framework Zend and Nette
Anotace:
Hlavním přínosem této práce je velice podrobná dokumentace PHP frameworků a rovněž detailní pohled na databázovou vrstvu, jako jsou především vrstvy ve frameworku zend a frameworku nette. Oba frameworky budou popsány nezávisle na sobě. Tato práce se věnuje návrhovým vzorů od Martina Fowlera. Tyto vzory budou podobněji vysvětleny a demonstrovány na praktických příkladech v jednotlivých frameworkcích …více
Abstract:
The main asset of the essay is a very detailed documentation of PHP frameworks and more detailed view on database layer. The essay pays attention to a database layer in Zend and Nette Frameworks. Both Frameworks are described separately. The essay also analyses Data Source Architectural Patterns of Martin Fowler. These patterns are explained in details and shown in practical examples in each separate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2009
  • Vedoucí: Luboš Pavlíček
  • Oponent: Lukáš Burkoň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14712

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika