Mgr. Aneta Mikulášová, Ph.D.

Bakalářská práce

Význam a možnosti techniky array-CGH při detekci genetických abnormalit u nádorových onemocnění

The impact and possibilities of Array - CGH for detection of genetic abnormalities in oncologic diseases
Anotace:
Array-CGH (array comparative genomic hybridization) je poměrně nová technologie, která se využívá při detekci změn počtu kopií genů. Mezi hlavní výhody patří zejména vysoká rozlišovací schopnost a možnost v jednom experimentu analyzovat velké množství genů najednou. Array-CGH se využívá zejména v oblasti nádorové cytogenetiky. Cílem této bakalářské práce je především informovat o principech metody …více
Abstract:
Array-CGH (array comparative genomic hybridization) is a new technology used for detection of DNA copy number changes. One of its main advanteges is especially high resolution and possibility to analyze a high amount of genes in a single experiment. Array-CGH is used mainly in oncocytogenetics. The aim of this bachelor thesis is to inform about principles of array-CGH and its possibilities for study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta