Mgr. Aneta Mikulášová, Ph.D.

Bachelor's thesis

Význam a možnosti techniky array-CGH při detekci genetických abnormalit u nádorových onemocnění

The impact and possibilities of Array - CGH for detection of genetic abnormalities in oncologic diseases
Abstract:
Array-CGH (array comparative genomic hybridization) je poměrně nová technologie, která se využívá při detekci změn počtu kopií genů. Mezi hlavní výhody patří zejména vysoká rozlišovací schopnost a možnost v jednom experimentu analyzovat velké množství genů najednou. Array-CGH se využívá zejména v oblasti nádorové cytogenetiky. Cílem této bakalářské práce je především informovat o principech metody …more
Abstract:
Array-CGH (array comparative genomic hybridization) is a new technology used for detection of DNA copy number changes. One of its main advanteges is especially high resolution and possibility to analyze a high amount of genes in a single experiment. Array-CGH is used mainly in oncocytogenetics. The aim of this bachelor thesis is to inform about principles of array-CGH and its possibilities for study …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2008
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta