Bc. Michala Vacíková

Diplomová práce

Elektronický kurz počítačové lingvistiky

Computational Linguistics e-learning course
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá návrhem e-learningového kurzu počítačové lingvistiky. V úvodu teoretické části práce je přiblížen pojem počítačová lingvistika. Rovněž je stručně nastíněna historie tohoto oboru a jeho výuka na českých vysokých školách. Zbývající část teoretické práce je věnována problematice e-learningu. Autorka zde vysvětluje pojem e learning a blended learning a podrobněji …více
Abstract:
This master thesis is concerned with a proposal of an e-learning course of computational linguistics. In the introduction of the theoretical part, the concept of computational lingusitics is described as well as the history of this field and its teaching at Czech universities. The other part of the theoretical part is focused on e-learning. The author explains the terms ‘e-learning‘ and ‘blended learning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta