Bc. Kristýna Krátká

Bakalářská práce

Právní ochrana dětí

Legal Protection of Children
Anotace:
V bakalářské práci se zaměřuji na právní ochranu dětí v naší republice. Teoretická část je věnována výkladům podstatných pojmů a zákonů, které souvisí s právy dítěte. V praktické části se zabývám základními trestními činy, při kterých se dítě stává obětí nebo pachatelem nějakého činu. Dále jsem vypracovala statistické tabulky a grafy, na jejichž základě budu schopna posoudit, zda se od roku 1999 zvyšuje …více
Abstract:
In my bachelor work I focus on legal protection of children in Czech Republic. The theoretic part is concerned with explanation of essential terms and laws related to child´s rights. In the practical part I deal with basic crimes, where a child is a victim or perpetrator. On the basis of statistic tables and graphs which I worked out too, I can judge if number of crimes commited by youthful people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Eva Kadlecová
  • Oponent: JUDr. Eva Dandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní