Barbora HUSÁKOVÁ

Bakalářská práce

Demografická situace před rokem 1989 a dnes v ČR a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

Demographic situation before 1989, and today in the Czech Republic and in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na populační vývoj České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Teoretická část je zaměřena na druhý demografický přechod, kterým byl demografický vývoj obou zemí významně ovlivněn. Poukázáno je i na budoucí vývoj demografických ukazatelů a to do roku 2060. Cílem práce je popsat demografický vývoj obou států v letech 1989-2010 a najít příčiny …více
Abstract:
The bachalor´s thesis is focused on the population development of the Czech Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The theoretical part focuses on the second demographic transition, which was the demographic development of the two countries significantly affected. Is also shown the future development of demographic indicators in 2060. The aim is to describe the demographic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUSÁKOVÁ, Barbora. Demografická situace před rokem 1989 a dnes v ČR a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj