Bc. Daria Skálová

Diplomová práce

Evropská centrální banka z pohledu institucionalismu racionální volby – rozšiřuje své kompetence?

The European Central Bank from the prespective of rational choice institutionalism – expanding its competence?
Anotace:
Práce se zabývá postavením Evropské centrální banky a za použití modelu principál-agent se snaží odpovědět na otázku, jak se v období od jejího vzniku až do prosince 2012 vyvíjel vztah mezi ní a členskými státy jako principály. Potenciální posun ECB směrem k větší nezávislosti je zkoumán celkem ve třech kategoriích. V rámci první je sledována iniciativa ECB během revizí primárního práva, dále jsou …více
Abstract:
This thesis deals with the role of the European Central Bank. It tries to answer the question of how has the relationship between the ECB and Member States changed from its formation until December 2012 by using a principal-agent model. The potential of the shift towards a greater independence of ECB is examined in three categories. Firstly, the initiative of the ECB is being observed during a revision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií