Bc. Peter Drlička

Diplomová práce

Forenzní účetnictví a audit při odhalování účetních podvodů

Forensic accounting and audit as ways of revealing financial fraud
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze methods of forensic accounting and audit, perform their application on particular financial fraud cases in selected economical subjects and design the system of future prevention and review. Theoretical part deals with definition of fraud in relevant literature and legislation and further describes methods of audit and forensic accounting and their task and position …více
Abstract:
Cieľom práce je preskúmať metódy forenzného účtovníctva a auditu, vykonať ich aplikáciu pri odhaľovaní konkrétnych finančných podvodov na vybraných ekonomických subjektoch a navrhnúť systém budúcej prevencie a kontroly. V teoretickej časti sa práca zaoberá definíciou podvodu z hľadiska odbornej literatúry i zákona a podrobnejšie popisuje metodiku auditu a forenzného účtovníctva a ich úlohu a postavenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance